puzzelstuk

Op dit moment is er veel aandacht in de media om geestelijke verzorging in de eerstelijn (verwijzing huisarts) vergoed te krijgen via de basisverzekering.

Zie deze link: http://ap.lc/rWYT6

Van oudsher is binnen zorginstellingen (ouderenzorg, ziekenhuis) en binnen defensie en justitie voorzien in geestelijke verzorging. In de eerstelijnszorg (huisartszorg) is dit niet het geval, vaak omdat de kerk hier een belangrijke rol vervulde. Die beeldvorming is er nog steeds. Echter, geestelijke verzorging is er niet alleen voor gelovigen of geloofsvragen, maar voor iedereen met vragen rond zingeving. Wanneer kan het zinnig zijn om een geestelijk verzorger te benaderen? Wat kan zo iemand voor u betekenen? In de bijlage vindt u meer uitleg, klik: indicaties-gv-eerstelijnszorg_patienten_clienten_definitief

U kunt bij mij terecht voor meer informatie en een afspraak in Deventer en omgeving. Woont u verder weg, dan is een telefonisch consult ook mogelijk.