puzzelstuk

Kosten van consult geestelijke verzorging worden per 2019 in een aantal gevallen vergoed. De beroepsgroep is druk doende om zich hierop in te richten. Notos voldoet aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen (lid SKGV.)

Van oudsher is binnen zorginstellingen (ouderenzorg, ziekenhuis, GGZ) en binnen defensie en justitie voorzien in geestelijke verzorging. In de eerstelijnszorg (zorg in de thuissituatie, via de huisarts) was dit niet het geval, maar dit is aan het veranderen!

 

FINANCIËN
De contouren van de subsidieregeling door de overheid worden steeds duidelijker. Zie de medio januari verschenen regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1258.html

De beroepsgroep is druk doende zich te organiseren om uitvoering te geven aan deze uitbreiding van haar werkterrein. Het gaat om patiënten in de palliatieve fase (en/of naaste familie) en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag. De regeling beperkt zich dus niet tot strikt palliatieve zorg.

De wijze waarop verwijzing plaats vindt is nog niet bekend en vergoeding is daarmee nog niet mogelijk.

 

VOOR WIE?
Geestelijke verzorging is er niet alleen voor gelovigen of geloofsvragen, maar voor iedereen met vragen rond zingeving. Wanneer kan het zinnig zijn om een geestelijk verzorger te benaderen? Wat kan zo iemand voor u betekenen?

In de bijlage vindt u meer uitleg, klik: indicaties-gv-eerstelijnszorg_patienten_clienten_definitief

Zie voor een inhoudelijk artikel deze link: http://ap.lc/rWYT6  en https://palvooru.nl/waarvoor-kun-je-terecht-bij-een-geestelijk-verzorger/

 

HOE EN WAAR?

U kunt bij mij terecht voor meer informatie en een afspraak in Deventer en omgeving. Ik ontvang u in een eigen praktijkruimte aan huis.

Woont u verder weg of bent u niet in staat naar mij toe te komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk voor een eerste oriëntatie en volgt indien gewenst bezoek aan huis.