Wat is er mogelijk en hoe gaat dit in zijn werk?

Donatie en euthanasie, hoe zit dat precies en hoe gaat het in de praktijk?

In algemene termen wordt vaak gesproken over donatie, ook recent toen het ging om de nieuwe regeling rond donorregistratie. Het is echter goed om te weten dat er een onderscheid is te maken tussen weefseldonatie en orgaandonatie.

Bij euthanasie is weefseldonatie goed mogelijk, orgaandonatie is lastiger. Dit heeft te maken met twee aspecten: de wens om thuis te overlijden bij euthanasie en de gezondheidssituatie. Organen moeten direct worden ‘geoogst’. Bij orgaandonatie moet  betrokkene dus in het ziekenhuis zijn of worden opgenomen. Orgaandonatie vergt ook images2aanwijzing van een ontvanger. Daarbij komt dat bij ernstige ziekte organen vaak niet goed bruikbaar zijn. Weefsels zijn in het algemeen beter bruikbaar en de procedure voor uitname vraagt minder acuut handelen. Weefsel kan worden bewaard. Dit geeft betrokkenen voldoende ruimte en tijd om in een zekere rust alles in orde te maken.

Hieronder volgt een casus uit de praktijk met daaronder een paar informatieve links voor wie zich verder in het onderwerp wil verdiepen.

 

Een verhaal uit het leven gegrepen

Een oudere heer verzocht zijn huisarts om euthanasie. Hij leed aan longaandoening, zonder zicht op genezing.

beslissenZijn kinderen deden hem de suggestie aan de hand om wat bruikbaar was van zijn lichaam na te laten. Hoewel aanvankelijk aarzelend, stemde hij hierin toe. Hij vond het wel een mooie gedachte.

Maar voegde hij eraan toe: het mocht geen (extra) geld kosten!

Euthanasie kan thuis. Donatie moet in het ziekenhuis gebeuren. Er moest heel wat worden geregeld, want mijnheer wilde wel graag thuis overlijden.

De eigen huisarts werkt mee met gehele procedure voor euthanasie. Er werd contact gezocht met een zelfstandige uitvaartondernemer. Deze wilde graag meedenken en ondersteuning bieden in deze bijzondere situatie. De kinderen zochten contact met de Stichting Orgaandonatie. Het ziekenhuis in Deventer was op de hoogte en werkte ook mee.

De oudere heer is thuis overleden. De huisarts heeft de euthanasie uitgevoerd volgens de hiervoor geldende procedure. De uitvaartondernemer zorgde daarna voor vervoer naar het ziekenhuis. Meneer is na het uitnemen (van  onder andere botmateriaal en hoornvlies) weer terug naar huis vervoerd door de uitvaartondernemer. Deze zorgde dat meneer alsnog mooi thuis is opgebaard. De kinderen konden zo op een rustige manier thuis afscheid nemen van hun vader.

Deze casus is een mooi voorbeeld van een effectieve samenwerking rond een sterfbed waarin de wens van patiënt en nabestaanden centraal stond.

verder

 

Algemene informatie

https://www.donorregister.nl/keuzemogelijkheden

http://www.transplantatiestichting.nl/donor-worden/wie-kan-donor-worden/orgaan-en-weefseldonatie-na-euthanasie

http://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure/donatieprocedure/procedure-weefseldonatie

Speciaal voor uitvaartondernemers

http://www.transplantatiestichting.nl/sites/default/files/product/downloads/nazorg_uitvaartverzorgers.pdf

http://www.uitvaartzorgdeventer.nl/