puzzelstuk

Kosten van consult geestelijke verzorging worden ook in 2020 in een aantal gevallen vergoed via een subsidieregeling. Notos voldoet aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen (lid SKGV). Bel gerust voor informatie of een afspraak.

Van oudsher is binnen zorginstellingen (ouderenzorg, ziekenhuis, GGZ) en binnen defensie en justitie voorzien in geestelijke verzorging.

In de eerstelijnszorg (zorg in de thuissituatie, via de huisarts) was dit niet het geval, maar dit is sinds 2019 veranderd!

Binnen Salland is er een Centrum voor Levensvragen, een samenwerkingsverband van waaruit geestelijke verzorging wordt aangeboden.

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland/Hulpverleners/Centrum-voor-Levensvragen-Salland

 

VOOR WIE?
Bent u of kent u een patiënt in de palliatieve fase (en/of naaste familie)?
Bent u of kent u iemand van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag? De regeling beperkt niet tot strikt palliatieve zorg!

Geestelijke verzorging is er niet alleen voor gelovigen of geloofsvragen, maar voor iedereen met vragen rond zingeving.

Download hier de folder:  folder-centrum-voor-levensvragen-salland-inwoners

Online informatie geestelijke verzorging in het algemeen: http://www.geestelijkeverzorging.nl/

Over zorg als je niet meer beter wordt: https://www.overpalliatievezorg.nl/

 

HOE EN WAAR?

Een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk. Wel kan het zijn dat u door uw huisarts of andere zorgverlener op deze mogelijkheid wordt gewezen. U kunt bij mij terecht voor meer informatie en een afspraak in Deventer en omgeving. Ik ontvang u in een eigen praktijkruimte aan huis.

Woont u verder weg of bent u niet in staat naar mij toe te komen, dan is een kort telefonisch consult ook mogelijk voor een eerste oriëntatie en volgt indien gewenst bezoek aan huis.

 

Meer informatie voor verwijzers:

Wanneer kan het zinnig zijn om een geestelijk verzorger te benaderen? Hoe herken je een zingevingsvraag?

In de bijlage vindt u meer uitleg, klik: indicaties-gv-eerstelijnszorg_patienten_clienten_definitief

Zie voor een inhoudelijk artikel deze link: http://ap.lc/rWYT6  en https://palvooru.nl/waarvoor-kun-je-terecht-bij-een-geestelijk-verzorger/