Geschiedenis herhaalt zich, zeggen we.

Al is het aan de mens om te voorkomen dat sommige gebeurtenissen zich natuurlijk juist NIET herhalen.

Driekoningen 2022 liet een 8-uur journaal zien met een opeenstapeling van gewelddadige acties met politieke aspecten, in binnen- en buitenland. Zorgwekkend.

Niet vanwege de wens om zaken aan de kaak te stellen, -ook ik voel af en toe boosheid en frustratie jegens de overheidsmaatregelen-, maar vanwege het intimiderende en gewelddadige karakter.

Graag wil ik een paar regels uit een lied van The Beatles citeren.

“”You tell me that it’s evolution
Well, you know
We all want to change the world

But when you talk about destruction
Don’t you know that you can count me out”

The Beatles- Revolution

Luister hierna dan ook eens naar ‘’Give peace a chance”.
Schreeuw, mopper, sta op en bal een vuist… maar kom niet lijf en (gezins-)leden van andere mensen te na.  Enkel geweldloosheid maakt een nieuwe orde duurzaam.

7 januari 2022