Wat geeft jouw leven zin en betekenis? Het antwoord is de kern van jouw leven. Jouw essentie. Soms hebben we daar even geen antwoord op, bijvoorbeeld door ziekte, vastlopen in werk, verlies en rouw.

Counseling & coaching

Marjolein werkt vanuit de 4 intelligenties: de fysieke, emotionele, rationele en spirituele/existentiële dimensie van je leven. Het accent ligt op verdieping: we gaan in op diepere lagen die voor onszelf vaak wat moeilijker te vatten zijn, maar waar wel je drijfveer en dus innerlijke kracht zit.

Coaching

Samen gaan we in gesprek, waarbij jouw levensverhaal leidend is. Ik luister en stel verhelderende vragen, zodat je je eigen authentieke antwoorden kunt vinden. Waar nodig en gewenst, begeleid en steun ik je om stappen te zetten. Je komt weer meer in je kracht te staan, zodat je in vertrouwen verder kunt.

Klik-gesprek:         euro € 45   (een uur)
Vervolggesprekken:  euro € 90,- (vijf kwartier)

Neem gerust contact op voor vragen en overleg. Indien u ouder bent dan 50 jaar komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de eerste lijn. Deze regeling geldt ook voor patiënten die palliatieve zorg ontvangen en voor hun naasten. In Deventer e.o. kom ik aan huis.

Als geestelijk verzorger is Marjolein onder de naam Notos verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Salland, zie https://www.cvlsalland.nl/.

Counseling

Hoe uw levensloop ook is, iedereen wenst zichzelf een goed leven en een pijnloze dood zonder angst. Wat maakt uw leven zinvol? Wat houdt een ”goede dood” in voor u persoonlijk? Misschien hebt u recent ”slecht nieuws” gehad en wilt u een aantal zaken eens doorspreken. Wellicht overweegt u euthanasie?

Het is tegenwoordig meer gebruikelijk aan het worden om dit soort vragen vroegtijdig te bespreken. Uiteraard is uw eigen arts een belangrijke gesprekspartner. Deze kan ook naar ons verwijzen en andersom zullen wij de rol van de huisarts benoemen.

Bij mij kunt u terecht voor begeleiding, alleen, als echtpaar of als kind van ouders op leeftijd.

Het gesprek staat centraal.  Ik geef u, indien gewenst, advies, maar dring niets op. Hulp bij zelfdoding bieden is strafbaar, behalve voor artsen (als zij zich houden aan zorgvuldigheidseisen).