Dilemma alert! Morele stress?

Wijsheid heb je nodig voor het verschil tussen acceptatie en de moed vinden tot verandering…hoe kom je verder in een lastige situatie, waarin geen enkele optie tot een goede uitkomst leidt?

Hoe ga je om met morele stress? https://vimeo.com/825778934

In geval van situaties waarin geen oplossing de juiste lijkt, kan moreel beraad zinnig zijn. Dit is een werkvorm voor groepen en teams. Gebruikmakend van een methodische aanpak begeleidt Marjolein als onafhankelijk gespreksleider een onderling, verdiepend, gesprek.

Stilstaan. Reflectie. Tijd nemen. Luisteren naar elkaar.

Doelgroep

Moreel kan een bijeenkomst betreffen met het oog op zorg voor cli├źnten/pati├źnten, intra- of extramuraal. Meestal is dit op de eigen locatie.

Het kan ook gaan om vragen die er binnen een groep van professionals onderling leeft (beleid, keuzes maken). Dit kan net zo goed buiten het terrein van de zorg. In een eigen vergaderruimte of als workshop binnen een groter geheel.

Neem contact op voor informatie en overleg!